Odbory DP Praha

Odbory DP Praha

Zvýšení mezd v DPP od 1.1.2017 bude o 2%


icon-1728547__340

Český statistický úřad sice vyhlásil dne 10. ledna meziroční inflaci, ale zvýšení mezd na rok 2017 se počítá podle přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaných za měsíc červen 2016. Na základě této skutečnosti se tato výše inflace promítne také do nárůstu mzdových tarifů zaměstnanců DPP s účinností od 1.1.2017.

 

Celorok dělá 0,7%, což je znevýhodnění zaměstnanců oproti údajům z pololetí 2016. Žel, tak byla podepsána KS v době gen. ředitele Ďuriše.

 


Jen pro informaci:

Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku. Za rok 2016: 0,7 %

 

ČSÚ: Inflace za rok 2016 je 0,7%

 

business-163461__340

Updated: 31.8.2017 — 12:38
odpp.cz © 2010 - 2020 Frontier Theme