Odbory DP Praha

Odbory DP Praha

Kolektivní jednání v DPP směřuje ke stávce


Kolektivní jednání v DP Praha směřuje ke stávcespeakers-2135823__340

 

Odborové organizace v DP Praha podaly návrh na uzavření dodatku č.2 ke KS. Strana zaměstnavtele odpověděl pouze dopisem, že nesouhlasí s návrhem odborů. Předseda představenstva Martin Gillar (nominovaný Hnutím ANO 2011) odmítl řádně jednat o rozporech nebo kompromisech podaného návrhu odbor. organizacemi.

Před Vánoci uplyne zákonná 60ti denní lhůta, ve které pokud nedojde k dohodě, pak lze předat spor Zprostředkovali. Odborové organizace ve shodě podali zaměstnavtelei návrh na Zprostředkovatele.

 

Podání návrhu na zprostředkovatele-14.12.2017

 

Pokud se neshodneme, pak tento spor může skončit STÁVKOU, což odbory nechtějí, ale jsou do tohoto kroku chováním zaměstnavtele tlačení!

 

Proto říkáme, připravme se začátkem roku 2018 i na STÁVKU…

 

 


 

demonstration-2137449__340

 

 

Updated: 16.12.2017 — 14:58
odpp.cz © 2010 - 2020 Frontier Theme