Odbory DP Praha

Odbory DP Praha

Nevjíždějte na červenou do myčky BUS. Jen na zelenou!

 


 

Vážení kolegové a kolegyně, řidiči BUS,

 

v souvislosti s opakovanými škodami na střešní klimatizaci u autobusů a spodní lamele vrat do myčka v Garážích BUS a vznikajícím škodám až k 50 tisícům korun a tím i k 10% spoluúčasti řidičů, bylo provedeno místní šetření v Garážích Klíčov ohledně fungování semaforu a pohybu vrat na naší žádost.

 

Upozorňujeme, že v této Garáží otevírání a zavírání vrat na povel ze smyčky pod autobusem a zapínání zelené na semaforu je nastaveno správně.

 

Buďte pozorní při vjezdu. Zelená se rozsvítí jen pro 1 autobus. Proto se nesnažte vjet dovnitř v závěsu za prvním busem !!!

 

 

Tady jsou videa k fungování vrat a rozvícení zelené a červené na semaforu:

 

Pozor na pozici vrat a zelené na semaforu při vjezdu do myčky BUS

 

Busem najedete na „smyčku“ a tím je dán povel k otevření vrat

 

 

 

Updated: 17.12.2019 — 20:28
odpp.cz © 2010 - 2020 Frontier Theme