Odbory DP Praha

Odborové sdružení

Zamestnance DP Praha navštívil prof. Petr Arenberger, DrSc.


 

Praha – Vysočany

Dnes 21.6.2022 navštívil zaměstnance DP hl. m. Prahy, a.s. vyníkající odbornik na kožní onemocnění Prof. Petr Arenberger, DrSc,

 

který přes 40 zaměstnancům poskytl konzultace a rady k jejich znaménkům na kůži, aby včas byly zachyceny případné zhoubné nádory.

 

Zájem o konzultaci byl 5x větší, než kolik bylo vyhrazeno jeho drahocenného času.

 

Pro velký zájem zaměstnanců jsme navrhli prof. Arenbergerovi dalši termín ke konzultacím…

 

Někteří dostali pozvání na Dermatologickou kliniku FNKV v Praze k přesnému vyšetření jejich znamének, případně jejich histologickému vyšetření, a odstránění.

 

Podle ohlasů mnohých zaměstnanců byla tato mimořádná akce velmi oceněná a  rádi by i další takové konzultace využili…

 

Naše odborové sdružení Odbory DP Praha pro značný zajem o konzultace ke kožním znaménkům se domluvilo s prof. Arenbergerem na dalším termínu – 19.7.2022.

 

Předseda Odpp

 

 

Updated: 23.6.2022 — 18:47
odpp.cz © 2010 - 2024 Frontier Theme