Odbory DP Praha

Odborové sdružení

O náslogo_odpp

Odbory DP Praha jsou tu pro Vás!

 

Odbory DP Praha (ODPP) jsou pokračovatelem původní ZO VOM, která zahájila činnost v roce 1998 a následně v 2008 pokračovala pod názvem ZO OSD ODPP, abychom hájili zájmy zaměstnanců DPP a členů této odborové organizace k lepšímu dosažení výsledků při vyjednávání se zaměstnavatelem.

Odbory DP Praha dbají o to, aby:

 • zaměstnavatel odstraňoval rizika práce, zřizoval a zlepšoval ochranná zařízení;
 • zaměstnavatel uspokojoval oprávněné nároky zaměstnanců ke zlepšení pracovního prostředí a pracovních podmínek;
 • člen měl bezplatné právní zastoupení před soudem v pracovně právních sporech;
 • pro členy byla zajištěná konzultační a poradenskou činnost;
 • vyřizování stížností, oznámení a podnětů bylo řádně projednáno a vyřízeno;
 • člen obdržel podporu při plné nebo částečné invaliditě, a pozůstalí obdrželi podporu při smrtelném pracovním úrazu nebo následkem nemoci z povolání;
 • byla sjednána se zaměstnavatelem i nenároková podpora zaměstnance v tíživé sociální situaci (újma na zdraví, živelná pohroma, dlouhodobá nemoc a pod.),
 • podpora v případě perzekuce a diskriminace v souvislosti s odborovou činností;
 • člen získal ocenění při vzniku nároku na starobní a invalidní důchod;
 • byl v DP zaveden 6.týden dovolené;
 • byla obnovena možnost poskytování půjček;
 • nedošlo ke zvýšení pracovní doby oproti stávajícímu stavu;
 • docházelo k pravidelnému nárůstu mezd min. ve výši nad stanoveným procentem inflace;
 • zaměstnavatel přispíval zaměstnancům zejména na penzijní připojištění.

Jen odbory mohou sjednávat lepší sociální a pracovní podmínky včetně odpovídající mzdy za práci. Podpořte svým členstvím tyto odbory, posílíte tím vyjednávací pozici za zaměstnance při sjednávání Kolektivní smlouvy se zaměstnavatelem.

Vaše ODPP

 


 

Důležité dokumenty:

 

♣  Přihláška za člena ODPP – on line

♣  Přihláška za člena ODPP

♣  Dohoda o platbách členských příspěvků

♣  Stanovy

 

Platba členských příspěvků

 


 

 

Organizační struktura: 

 

 

odpp.cz © 2010 - 2024 Frontier Theme