Odbory DP Praha

Odborové sdružení

GDPR – Prohlášení


 

Prohlášení ke správě osobních údajů

 

Vyplněním a odesláním přihlášky ke vzniku členství v Odbory DP Praha vyjadřuje člen ODPP souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů zapsaných v členské přihlášce, případně údajů poskytnutých dodatečně. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuje, že si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi členské přihlášky byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje týkající se členství v Odborech DP Praha.

 

odpp.cz © 2010 - 2024 Frontier Theme