Odbory DP Praha

Odbory DP Praha

Zdravotní volno – 3 dny v roce


Zdravotní volno – 3 dny v rocehand-1006423__340

 

From: Informace DPP

Sent: Monday, January 09, 2017 1:40 PM

To: <Prijemci DPP

Subject: Informace útvaru 500200 k bodu 5.5.15 KS 2016-2017 ve znění Dodatku č. 1

 

Informace útvaru 500200 k bodu 5.5.15 KS uzavřené na období 2016-2017 ve znění Dodatku č. 1

 

V souladu s bodem 5.5.15 platné KS ve znění Dodatku č. 1 může zaměstnanec čerpat pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu nejvýše 3 pracovních dní za rok (čerpaných po jednotlivých dnech nebo souvisle) bez dodání Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti za předpokladu, že na jeho čerpání upozorní zaměstnavatele před plánovaným nástupem na směnu.allergy-18656__340

K tomuto čerpání je nutné následně předložit jako podklad k vyúčtování mzdy za příslušný měsíc formulář „Žádost o poskytnutí pracovního volna“, kde je potřeba vyplnit jako důvod buď odkaz na příslušný bod KS (bod 5.5.15 KS)  nebo „Placené volno KS – nemoc“ (v docházce se vykazuje kódem P16).

Při poskytování pracovního volna dle první věty bodu 5.5.15 se postupuje v souladu s vnitřními normami, analogicky jako v případě poskytování pracovního volna u celodenních překážek v práci. U zaměstnanců pracujících v režimu pružné pracovní doby se za dobu jednoho dne považuje doba odpovídající průměrné délce směny.

Odbor 500200

 

 

woman-698964__340


 

 

 

 

 

 

 

odpp.cz © 2010 - 2020 Frontier Theme